Stressmanagement training

Gestrest, overspannen of burn-out? Mensen die chronisch overbelast zijn hebben structureel gedrag ingezet dat geen doel diende. Ook zijn de hieruit voortvloeiende stressgerelateerde klachten verwaarloosd of ontkend.

Hoe herkent ú stressgerelateerde klachten en hoe gaat u hiermee om? De Stressmanagement training van het NCG biedt, aan de hand van de hoob-methode®, op praktische wijze inzicht in stressgerelateerde klachten. U ontdekt hoe u uit de gevarenzone blijft, welk gedrag leidt tot structurele overbelasting en welk gedrag zorgt voor ontspanning, gezonde stressniveaus, uitdaging en motivatie. Anders gezegd: u leert hoe mensen kunnen blijven presteren zonder dat dit leidt tot uitputting. Daarnaast leert u hoe negatieve stress kan worden omgebogen naar structureel gezonde stressniveaus.

 

Training Stressmanagement: iets voor mij?

De training Stressmanagement is bedoeld voor mensen die:

  • direct en/of indirect te maken hebben met structurele overbelasting, stressgerelateerde klachten of burn-out
  • overbelasting structureel willen voorkomen en/of blijvend willen herstellen van stressgerelateerde klachten
  • (opkomende) overbelasting bij anderen willen leren herkennen en willen leren hier preventief op te handelen (managers, begeleiders)
  • inzicht willen hebben in de relatie tussen gedragspatronen en chronische stress

Wilt u teruggebeld worden of heeft u een vraag?

Naam en Bedrijf

Telefoon

E-mail

Mijn vraag

Modules training Stressmanagement

De training Stressmanagement is opgebouwd uit de volgende stappen:

  1. Introductie hoob-methode®
  2. Prestatiecurve: ‘hoe laat ik stress voor mij werken?’
  3. Test inzicht buikgedrag (onderdeel van de hoob-methode®)
  4. Inzicht in eigen karakterstructuur / invullen buiksheet(s)
  5. Linken test en buiksheet (zie 2 en 3) aan huidig omgeving/functie
  6. Welke conclusies kunnen we trekken uit onderdeel 1 t/m 5

De training is gericht op persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van succesvol gedrag. Gedrag dat gezonde stressniveaus en presteren zonder uitputting waarborgt. Deze training kunt u zowel individueel als in groepsverband doorlopen. Ook kunt u persoonlijke leerdoelen inbrengen.

De training Stressmanagement is gericht op het inzetten van gedrag dat leidt tot succes. Voor deze training is maatwerk mogelijk. Neem daarom contact met ons op voor meer inzicht over de kosten en de planning.