Pragmatische coachmethode voor blijvende gedragsverandering

De pragmatische coachmethode, genaamd de hoob-methode®, is een in de praktijk bewezen, doelgerichte, en eenvoudig te gebruiken methodiek. De methodiek is bij uitstek geschikt voor gedragscoaching wanneer er sprake is van diepgewortelde en moeilijk te doorbreken gedragspatronen. Vele organisaties en overheden hebben de hoob-methode® succesvol ingezet om oude gedragspatronen af te leren en nieuw gedrag, gedrag dat leidt tot succes, aan te leren.

 

De hoob-methode®: voor gedrag dat leidt tot succes!

  • Combineert Bewustwording, Afleren (van oude gedragspatronen) én Aanleren (van nieuw gedrag) in één unieke methode
  • Integreert cognitieve met emotionele coaching
  • De hoob-methode® zorgt voor succes, blije medewerkers en succesvolle organisaties!

 

De hoob-methode®: in drie fasen naar gedrag dat leidt tot succes

Het woord “hoob” staat voor hoofd obuik. De methode onderscheidt twee soorten gedrag: hoofdgedrag en buikgedrag.

Hoofdgedrag is gedrag dat we vaak goed kunnen afstemmen op situaties en doelen. Het wordt gestuurd door logica en ratio. Het is gedrag waarvan we ons bewust zijn en het kent geen emotionele lading. Hoofdgedrag kan worden veranderd door middel van toename van kennis. Buikgedrag is gedrag dat het gevolg is van het onderdrukken van emoties. Het is gedrag dat we vaak onbewust inzetten en het kan ervoor zorgen dat we ons ‘onlogisch’ gaan gedragen. Dit kan makkelijk leiden tot structureel onderpresteren/disfunctioneren, chronische stress en stress gerelateerde klachten, zowel persoonlijk als zakelijk. Is dit het geval dan is begeleiding met de hoob-methode® gewenst. Buikgedrag kan namelijk niet worden veranderd met meer kennis omdat de reden dat mensen buikgedrag inzetten ligt in het onderdrukken van emoties. In de hoob-methode® bestaat veel aandacht voor het afzwakken van deze emoties.

 

De drie fasen

De hoob-methode® leert ons om ons buikgedrag alleen nog in te zetten als dat leidt tot succes en zo niet om leerdoel-gedrag (gedrag dat niet in lijn is met ons buikgedrag) succesvol in te zetten. De hoob-methode® kent drie fasen.

  1. Bewustworden van ons buikgedrag
  2. Afleren van gedrag dat leidt tot falen (deze stap ontbreekt vaak in andere coachmethoden en therapieën!)
  3. Aanleren van nieuw leerdoelgedrag dat voorheen geblokkeerd werd

De hoob-methode® is een no nonsens doelgerichte, pragmatische en eenvoudig te gebruiken methode, bij uitstek geschikt voor gedragscoaching wanneer er sprake is van diepgewortelde en moeilijk te doorbreken gedragspatronen.

Het is gedragsverandering voor doeners!

Wilt u teruggebeld worden of heeft u een vraag?

Naam en Bedrijf

Telefoon

E-mail

Mijn vraag